Claudicatio looptraining

Claudicatio

Wat is claudicatio intermittens?

Claudicatio intermittens, etalagebenen in de volksmond, is het tweede stadium van Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV). Etalagebenen uit zich in krampende pijn in de benen bij het lopen. Na een bepaalde afstand gelopen te hebben, moeten ‘claudicanten’ stoppen met lopen omdat zij pijn in de benen krijgen. Deze pijn wordt veroorzaakt door zuurstoftekort in de spieren. Dit tekort komt door een vernauwing in de beenslagader, waardoor er te weinig zuurstofrijk bloed bij de spier terecht komt. Door enige tijd (minuten) te wachten, zakt de pijn en kan de patiënt weer verder lopen, waarna weer klachten optreden. Veel mensen verbloemen de klachten door net te doen alsof ze etalages aan het bekijken zijn, vandaar de term ‘etalagebenen’.

Etalagebenen wordt veroorzaakt door slagaderverkalking. Slagaderverkalking komt bij alle mensen voor naarmate men ouder wordt. Er zijn wel een aantal factoren waardoor dit proces wordt versneld. Roken en een ongezonde leefstijl zijn de grootste boosdoeners voor het ontwikkelen van slagaderverkalking. De patiënt heeft zelf de meeste invloed om van etalagebenen af te komen, door veel te bewegen en gezonder te leven, al kan de huisarts hier zeker hulp bij bieden.

Slagaderverkalking is een systeemziekte. Dat betekent dat de staat van de slagaders in het hele lichaam vrij slecht is. Het is daarom goed te begrijpen dat de benen van een etalagebenenpatiënt in principe in orde zijn, maar dat het de bloedvaten zijn die problemen geven. Het behandelen en bestrijden van etalagebenen moet dus niet alleen op de benen gericht zijn, maar op de bloedvaten in het hele lichaam.

Onze claudicatio fysiotherapeut

Bert Kostense is als fysiotherapeut, sportfysiotherapeut, claudicatio fysiotherapeut en COPD- en revalidatieteamlid verbonden aan Fysiotherapie Gezondheidscentrum Kersenboogerd in Hoorn.

Wat kan onze claudicatio fysiotherapeut voor u betekenen?

De eerste keus voor de behandeling bij patiënten met claudicatio intermittens (etalagebenen) is looptherapie. Door middel van looptherapie kan de pijnvrije loopafstand vergroot worden. Als deze looptherapie onder begeleiding van een fysiotherapeut wordt uitgevoerd (gesuperviseerde looptherapie), lijken de resultaten aanzienlijk beter.

Een bijkomend voordeel is dat de fysiotherapeut ook aandacht kan besteden aan de leefstijlveranderingen die nodig zijn om het risico op verdere problemen te verminderen. U kunt hierbij denken aan tips om te stoppen met roken, gezond te eten en het ontwikkelen van een actieve levensstijl.

Het woord looptherapie geeft al aan dat we iets anders bedoelen dan (sportief) wandelen. Met looptherapie bedoelen we lopen in een stevige wandelpas. Het is de bedoeling dat u zeer regelmatig oefent in het lopen van steeds langere afstanden. Voor het beste resultaat van de looptherapie is het van belang dat u minimaal 5 keer per week, maar het liefst dagelijks traint, bij voorkeur drie keer per dag, en dit minimaal 3 tot 6 maanden volhoudt. In het begin krijgt u 2 à 3 keer per week begeleiding van uw fysiotherapeut, maar uiteindelijk zal de therapie afgebouwd worden (indien uw conditie dit toelaat) en gaat u steeds meer zelfstandig trainen. Door telkens door te lopen tot net voor u uw maximale loopafstand heeft bereikt, kan uw loopafstand vergroot worden.

Onze fysiotherapeut kan u hierbij helpen en zal in eerste instantie uw bewegingsmogelijkheden met u bespreken en samen met u een persoonlijk en gestructureerd trainingsprogramma samenstellen om tot een zo goed mogelijk resultaat te komen. Voor het behoud van het verkregen resultaat is het zeer belangrijk om een actieve levensstijl te ontwikkelen en te onderhouden.

Naast het verbeteren van uw loopafstand zal mede door de begeleiding van onze gekwalificeerde fysiotherapeut uw uithoudingsvermogen en uw looppatroon worden verbeterd, en uw mogelijke angst voor inspanning worden overwonnen. Vooral het looppatroon is van belang. Om pijnklachten te omzeilen, gaan veel mensen op een andere geforceerde manier lopen. Uw fysiotherapeut kan u helpen een gezond looppatroon aan te leren.

Extra informatie & -video

Het volgende filmpje geeft u meer informatie over claudicatio fysiotherapie

ClaudicatioNet is een geïntegreerd zorgnetwerk dat patiënten, fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen met elkaar in contact brengt. ClaudicatioNet streeft naar transparante en hoogwaardige zorg voor alle patiënten met perifeer vaatlijden in Nederland.

Bij ClaudicatioNet aangesloten fysiotherapeuten staan garant voor de beste zorg. Ook onze claudicatio fysiotherapeut is hierbij aangesloten. Alle in de zorgzoeker opgenomen claudicatiotherapeuten zijn geschoold en doorlopen een traject van 3-4 jaar om een gespecialiseerde fysiotherapeut op het gebied van etalagebenen te worden.

Kijk voor meer informatie over claudicatio intermittens en de behandeling ervan op de website van ClaudicatioNet of op de website Etalagebenen