Reguliere tarieven

reguliere-tarieven-fysiotherapie-kersenboogerd-hoorn

Wat fysiotherapie u kost, hangt af van de manier waarop u bent verzekerd. De basisverzekering biedt een beperkte vergoeding voor fysiotherapie. Veel Nederlanders hebben een aanvullende verzekering inclusief een dekking voor fysiotherapie. Meer informatie hierover vindt u op de pagina vergoeding

Hieronder vindt u een actueel overzicht (per 1 januari 2020) van de tarieven die gelden binnen onze praktijk.

Fysiotherapie   Tarief
Intake (na verwijzing) € 49,70
Behandeling fysiotherapie € 35,10
Behandeling fysiotherapie aan huis € 53,00
Lange behandeling € 51,25
Lange behandeling fysiotherapie aan huis € 69,15
Consult Fysiotherapie € 67,95
Screening, intake en onderzoek € 49,70
Groepszitting 2 personen € 35,10
Groepszitting 3 personen € 29,75
Groepszitting 4 personen € 24,10
Groepszitting 5-10 personen € 19,00

 

Manuele therapie  Tarief
Behandeling manuele therapie € 44,10
Aan huis behandeling manuele therapie € 62,00

 

Kinderfysiotherapie   Tarief
Behandeling kinderfysiotherapie € 49,20
Aan huis behandeling kinderfysiotherapie € 67,10
Instructie ouders € 32,40
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport € 49,45

 

Bekkenfysiotherapie  Tarief
Behandeling bekkenfysiotherapie € 49,20
Aan huis behandeling bekkenfysiotherapie € 67,10

 

Psychosomatische fysiotherapie  Tarief
Behandeling in de praktijk € 44,10
Aan huis behandeling psychosomatische fysiotherapie € 62,00

 

Geriatrie fysiotherapie  Tarief
Behandeling in de praktijk € 44,10
Aan huis behandeling geriatrie fysiotherapie € 62,00

 

Niet nagekomen afspraken  Tarief
Fysiotherapie € 35,10
Bekkenfysiotherapie € 42,00
Kinderfysiotherapie € 42,00
Manuele fysiotherapie € 42,00
Psychosomatische fysiotherapie € 42,00
Geriatrie fysiotherapie € 42,00

De tarieven voor ons overige aanbod aan specialisaties, zoals bijvoorbeeld claudicatio looptraining en heup- en knierevalidatie, vallen onder de vergoeding van de ziektekostenverzekeraar, mits u aanvullend bent verzekerd.

Onze betalingsvoorwaarden

  1. Afspraken die niet nagekomen worden of niet minimaal 24 uur voor de behandeling worden afgezegd, zullen bij u in rekening worden gebracht.
  2. De declaraties voor honoraria, kosten, vergoedingen en leveringen dienen binnen een termijn van 28 dagen na de factuurdatum te worden voldaan. Blijft betaling binnen de voornoemde datum uit, dan behouden wij het recht de vordering over te dragen aan het Nationaal Incasso Bureau. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen voor u eigen rekening.