Praktijkregels

Praktijkregels-fysiotherapie-kersenboogerd-hoorn

Om uw bezoek aan onze praktijk zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, gelden er een aantal huisregels voor onze medewerkers en voor u als bezoeker. Wij verzoeken u vriendelijk deze huisregels in acht te nemen.

De aanmelding

U wordt bij ons behandeld op afspraak en/of verwijzing. U kunt zich telefonisch of persoonlijk aanmelden bij de receptie van beide locaties. Wanneer dit mogelijk is, wordt direct een afspraak met u gemaakt zodat u dezelfde dag nog bij ons terecht kunt. Het is niet altijd mogelijk om direct dezelfde dag een afspraak in te plannen maar wij streven er in ieder geval naar u binnen 3 werkdagen in te plannen bij één van onze fysiotherapeuten.

De eerste afspraak (de intake) verschilt van de vervolgafspraken. Uitgebreide informatie hierover vindt u op de pagina eerste afspraak

Uw bezoek aan de praktijk

Wanneer u een vervolgafspraak heeft, hoeft u zich niet te melden bij de receptie en kunt u plaats nemen in de wachtkamer. Bent u iets te laat dan is het verstandig u wél even te melden bij de receptie. De locatie van de behandeling wordt bij het maken van de afspraak aangegeven en/of op uw afsprakenkaartje vermeld. Wij vragen u om zich wel te melden bij de eerste afspraak zodat uw patiëntgegevens kunnen worden gecontroleerd en/of aangevuld.

Gemaakte afspraken dienen 24 uur van te voren te worden afgezegd. Niet nagekomen afspraken worden in rekening gebracht.

U kunt op verschillende manieren uw afspraak annuleren:

  • Stuur een mail naar fysiotherapie@kersenboogerd.nl met uw naam, de behandelend fysiotherapeut, de dag en het tijdstip van de behandeling die niet door kan gaan
  • Bel de praktijk op 0229 – 280 999. Krijgt u de voicemail dan kunt u deze inspreken met uw naam, de behandelend fysiotherapeut, de dag en het tijdstip van de behandeling die niet door kan gaan
  • Bel het gezondheidscentrum op 0229 – 241 044 (maandag t/m vrijdag 08.00 – 13.00 uur)

Indien u ’s avonds of in het weekend af wilt bellen, kunt u een bericht inspreken op het antwoordapparaat van onze praktijk (0229 – 280 999).

Hygiëne

Wij spannen ons in om te kunnen werken in een schone omgeving. Wanneer u behandeld wordt in één van de behandelkamers, maar ook als u traint in de oefenzaal, vragen wij u een grote handdoek mee te nemen. Wij vragen u ook onze oefenzaal alleen te betreden met schone (sport)schoenen.

Tarieven

De tarieven die gelden binnen onze praktijk kunt u vinden op de pagina tarieven. U kunt ze ook, op beide locaties, vinden op het informatiebord in de wachtkamer én in alle behandelkamers.

Afwezigheid van uw behandelend fysiotherapeut

Bij afwezigheid van uw behandelend fysiotherapeut door vakantie, studie of ziekte zullen wij proberen de continuïteit van de behandeling te waarborgen door vervanging te regelen. U kunt er ook voor kiezen om op de terugkomst van uw behandelend fysiotherapeut te wachten.

Klachtenprocedure

Binnen onze praktijk is de klachtenregeling van het Gezondheidscentrum Kersenboogerd van toepassing. Op de pagina klachtenprocedure vindt u hierover meer informatie.

Legitimeren

Op basis van de Zorgverzekeringswet moet u zich als patiënt kunnen legitimeren zodat de zorgverlener zeker weet dat u degene bent die hoort bij het Burger Service Nummer (BSN). We vragen u daarom bij uw eerste afspraak een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Privacy

Uw gegevens worden behandeld conform het privacyregelement van het Gezondheidscentrum Kersenboogerd. Dit regelement is verkrijgbaar bij de receptie op onze beide locaties.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing, diefstal of schade aan/van goederen en eigendommen van onze patiënten en/of bezoekers.