Onze visie op zorg

Onze-visie-op-zorg

Ons fysiotherapie centrum, als onderdeel van Gezondheidscentrum Kersenboogerd, staat zijn patiënten bij om hun gezondheid en de kwaliteit van leven zoveel mogelijk te bevorderen of te handhaven. De autonomie en persoonlijke voorkeuren van onze patiënt zijn hierbij het uitgangspunt.

Voor onze zorg betekent dit:

 • De zorgvraag van de patiënt vormt de basis voor ons handelen
 • We stemmen diverse soorten zorg goed op elkaar af, zowel intern als extern
 • We leggen de lat hoog als het om kwaliteit en professionaliteit gaat
 • We bieden zowel curatieve als preventieve zorg, aan individuen en groepen
 • We voorkomen onnodig zorggebruik
 • We bieden de patiënt kennis en inzicht om de zelfredzaamheid te vergroten
 • We doen dit met respect voor de patiënt en voor elkaar

Voor onze organisatie betekent dit:

 • We koppelen professionaliteit aan betrokkenheid, invoelingsvermogen en verantwoordelijkheid.
 • We zijn doelmatig en innovatief
 • We onderhouden goede contacten met onze partners
 • We streven ernaar de hoogwaardige zorg duurzaam te leveren
 • We werken aan een plezierig werkklimaat waarin medewerkers:
  • uitgedaagd worden
  • zich kunnen ontplooien
  • zich inspirerend en zinvol bezig houden met maatschappelijk waardevolle doelstellingen

Kernachtig betekent dit ‘Samenwerken aan uw gezondheid’