Kwaliteitsbeleid

verwijzing-fysiotherapie-kersenboogerd-hoorn

Kwalificaties

Onze fysiotherapeuten zijn ingeschreven in het BIG-register en het Centraal Kwaliteitsregister (CKR) van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) en de deelregisters voor de verbijzonderingen. Al onze fysiotherapeuten zijn lid van het KNGF.

Afhankelijk van hun specialisaties zijn onze fysiotherapeuten lid van de volgende beroepsverenigingen:

  • Nederlandse Vereniging voor Manuele Therapie (NVMT)
  • Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Kinder- en jeugdzorg (NVFK)
  • Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg (NVFS)
  • Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie volgens de Psychosomatiek (NFP)
  • Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij bekkenproblematiek en pre- en postpartum gezondheidszorg (NVFB)

Op de volgende pagina’s leest u aanvullende informatie over: