Parkinson Beweeggroep

Header 24062016

Regelmatig bewegen heeft een positieve invloed op de gezondheid. Dit geldt zeker ook voor mensen met de ziekte van Parkinson. Voldoende lichaamsbeweging zorgt onder meer voor het behouden of verbeteren van de conditie, de spierkracht, de loopvaardigheid, de lenigheid, het reactievermogen  en de coördinatie. Mensen met de ziekte van Parkinson of parkinsonisme geven regelmatig aan dat zij minder lichamelijk actief zijn. De “Parkinson Beweeggroep” reikt u mogelijkheden aan om lichamelijk actief te zijn en te blijven.

Wat is de Parkinson Beweeggroep?

“Parkinson Beweeggroep” is een groepsactiviteit waarbij mensen in groepsverband werken aan het behalen van individuele doelen. Naast bewegen, gericht op onder meer uithoudingsvermogen, spierkracht en ontspanning, wordt er aandacht besteed aan informatieverstrekking met betrekking tot Parkinson gerelateerde klachten als veranderd bewegen, tremoren en freezing.

Behalve bewegen is er ook ruimte voor lotgenotencontact om ervaringen en adviezen met elkaar te kunnen delen.

Hoe ziet de training eruit?

Na verwijzing van de huisarts of neuroloog zal aan de hand van een individuele intake worden vastgesteld hoe uw trainingsprogramma er uit zal gaan zien. Tijdens de intake wordt vastgesteld wat voor u de beste manier van trainen is. Ook krijgt u instructies over hoe u de oefeningen het beste kunt uitvoeren

De training bestaat uit een combinatie van oefenen op apparaten en andere materialen. Tijdens de trainingen wordt u begeleid door een gespecialiseerd fysiotherapeut. Na dertien weken worden in een evaluatiegesprek uw vorderingen besproken met de begeleidend fysiotherapeut.

Het is bekend dat lichamelijke activiteit voor een langere tijd met een bepaalde regelmaat moet plaatsvinden om de meeste gezondheidseffecten te bereiken. Daarvoor spreken we met u af dat u wekelijks een uur onder onze begeleiding komt trainen voor een periode van 13 weken. Na dertien weken worden in een evaluatie gesprek uw vorderingen besproken. Er wordt dan ook beoordeeld of er nog een periode van begeleid trainen van 13 weken nodig is.

Na afloop van de trainingsperiode kunt u besluiten om door te trainen in één van onze FysioFitnessgroepen. Ook deze groepen staan onder deskundige begeleiding. Op deze manier is het mogelijk om uw gezonde bewegingsgedrag voort te zetten.

Voor wie is de Parkinson Beweeggroep bestemd?

De beweeggroep is bestemd voor mensen met de ziekte van Parkinson en Parkinsonisme.
Om aan de “Parkinson Beweeggroep” deel te nemen is het belangrijk dat u geen constante een-op-een begeleiding nodig heeft. Soms is hiervoor voorafgaand aan of naast deelname ook individuele behandeling nodig

Onze Parkinson beweeggroep (fysio)therapeuten

Tessa Tambach is als fysiotherapeut en lid van het COPD-team en de Parkinson beweeggroep verbonden aan Fysiotherapie GezondheidscentrumKersenboogerd in Hoorn. Tessa is lid van ParkinsonNet en heeft scholing daarvoor gevolgd.

Jurriën Vissie is als fysiofitness begeleider verbonden aan Fysiotherapie Gezondheidscentrum Kersenboogerd in Hoorn.

Waar vindt de training plaats?

De trainingen vinden plaats in de oefenzaal op de locatie Grevelingen. De adresgegevens van deze locatie vindt u aan de rechterzijde van deze pagina.

Wanneer is de Parkinson beweeggroep?

Dagen van de week Trainingstijden
Donderdag 15.30 – 16.20 uur

Wat kost deelname aan de Parkinson beweeggroep?

Deelname aan deze oefengroep wordt vergoed uit de, indien aanwezig, aanvullende verzekering waarin fysiotherapie is opgenomen. Indien uw vergoeding hierin is bereikt dan kunt u een FysioFitness abonnement aangaan. De tarieven hiervoor vindt u op de pagina tarieven FysioFitness

Gaat het echter om een aandoening welke op de lijst chronische aandoeningen voorkomt, dan valt vergoeding na de 20e behandeling in de basisverzekering. Dit maakt aanspraak op het eigen risico wanneer dit nog niet verbruikt is. De eerste 20 behandelingen worden uit de aanvullende verzekering bekostigd, indien aanwezig.

Om voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking te komen is een verwijsbrief van de arts noodzakelijk.

Kijk voor de kosten die verbonden zijn aan andere oefengroepen op de pagina tarieven oefengroepen

Hoe schrijf ik mij in?

U kunt zich bij de receptie op beide locaties aanmelden bij de receptioniste/assistente voor deelname aan de Parkinson beweeggroep. Er wordt voor u een afspraak gemaakt voor intake bij de begeleidende fysiotherapeut. Voor meer informatie kunt u ook terecht op de pagina inschrijven oefengroepen